Voss

Poloha: Vnější okraj
Terén: Lesy, hory, plošiny
Domovská planeta: Vossové a Gomakové
Politická příslušnost: Nezávislá
Status: Sithské Impérium se pokoušelo planetu ovládnout, ale nakonec bojuje s Republikou o spojenectví s Vossi – Sithské a Jediské ruiny naznačují staré spojení.

Záhadní uživatelé Síly, věčná válka
Voss je planetou více otázek, než odpovědí. Objevena náhodou, krátce po Coruscantské Dohodě. Zprvu se zdálo, že skalnaté plošiny a bujaré lesy jsou obývány pouze Gormaky, technicky vynalézavými, avšak ještě neschopnými cestovat vesmírem, humanoidy velice nepřátelské povahy. Později o sobě však dal vědět druhý, mnohem méně početný druh na Vossu. Galaxie byla uvržena do zmatku a málem to mělo za následek, že se válka znovu rozpoutala.

Izolováni na jednom vysokém vrcholu a přečísleni svými nepřáteli o milióny, ne-gormacký kmen pro sebe užívá jméno stejné, jako pro jejich svět – Voss. Polapeni ve špatně se vyvíjející válce, s nesmiřitelným nepřítelem, který je vidí jako porušení přírodního pořádku. Přetěžovaní Vossové přežili staletí Gormackých útoků, skrze disciplinovaný trénink jejich Komand, umístění opevnění jejich horského města a neomylné vedení Vosských Mistyků.

Vossští Mystici jsou uživatelé Síly s neuvěřitelnou mocí. Jak Sithi, tak Jediové se shodnou na tomto faktu, avšak samotní Vossové ne. Vossové nevědí nic o Síle a nezajímají je názory outsiderů. Mystici mají vize, které se nikdy nemýlí, Vossové tyto vize následují a přežijí. Když Sitshké Impérium plánovalo dobýt Voss, Republika chtěla bránit planetu – ale mystici předpověděli obě dějové linie a nakonec flotila zmizela, Impérium bylo poníženo a dvě mocnosti přišli na Voss v míru vyhrát přízeň.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Comments are closed.