Quesh

Poloha: Huttský prostor
Terén: Toxické bažiny
Domovská planeta: Žádný (kvůli toxicitě)
Politická příslušnost: Galaktická Republika
Status: Sithské Impérium se snaží zmocnit těžebních zařízení Republiky na chemikálie  potřebné pro adrenály.

Toxické bohatství
Jedy vyskytující se v životním prostředí Quesh udělaly z této planety jednu z těch nejnebezpečnějších a nejcennějších v galaxii, stejně jako vytvořily prostředí pro surovou bitvu mezi Galaktickou Republikou a Sithským Impériem. Přestože chemikálie na Queshi jsou pro většinu životních forem smrtelné, mohou také být použity pro výrobu některých nejúčinnějších adrenalů v galaxii… a poskytnout tak neslýchané bohatství komukoliv, kdo má tyto suroviny pod kontrolou.

Původně objeven Republikou během Velké Války, Quesh byl opuštěn potom, co vědci detekovali jedovaté prvky v jeho atmosféře. O několik let později mladý chemik procházel skrze stará data a odhalil tak potenciál chemických prvků na Queshi – jsou neuvěřitelně podobnévenenit shadaaga, neboli Huttskému Venomu, hlavní ingredienci používané při výrobě silných adrenalů pro léčení, zlepšování reflexů, a koncentraci.

Pokud by se Republice podařilo najít způsob, jak tyto choulostivé chemikálie zpracovat, představovalo by to významný zdroj příjmů v tuto kritickou dobu během válečného snažení. Nakonec však inženýři Republiky nebyli schopni osvojit si techniky pro syntetizaci těchto adrenalů. Byli nuceni vyhledat pomoc od ne zrovna tradičních spojenců – Huttů. Tři rodiny z Huttského Kartelu byly ochotny tiše obejít dohodu o neutralitě s Impériem, na oplátku dostaly podíl na profitu z adrenalů, takovou nabídku nemůže odmítnout ani žádný Hutt. Dokud Kartel dostával svůj podíl, tak se zkrátka díval stranou.

Během desetiletí Republika vynaložila na Queshi značné prostředky. I přes snahu uchovat Quesh střeženým tajemstvím se drby těžařů a ostatních pracovníků pomalu roznesly. Netrvalo dlouho a Impérium se dozvědělo o tomto rozsáhlém zdroji chemického bohatství – a úmluvu porušujících Huttech. Kartel byl donucen vyhlásit Hutty, kteří pomáhali Republice za zrádce a asistovat Impériu při jejich totálním útoku na Quesh. Impérium zahájilo ofenzívu ve snaze o zničení úsilí Republiky a obsazení zdroje pro sebe.

Nyní Republika bojuje o uchránění svojí investice před Impériem a jejich naštvanými přáteli z Huttského Kartelu.

Comments are closed.