Coruscant

Poloha: Světy Jádra
Terén: Město
Domovská planeta: Hlavní město (všichni)
Politická příslušnost: Galaktická Republika
Status: Poničená z útoků Sithského Impéria0, spodní patra ovládají zločinecké gangy.

Hlavní planeta Republiky
Ve středu galaxie, lesklé věže Corusccantu symbolizují moc a prosperitu Republiky – výsledek tisíců let vývoje a demokracie. Coruscant byl hlavní planetou Republiky od jejího založení před více než dvaceti tisíci lety. Coruscant je politicky nejdůležitější planetou v galaxii, je domovem pro nejvyššího kancléře a Galaktický senát.

Chráněn legendárním Řádem rytířů Jedi, Coruscant byl vždycky nejbezpečnějším útočištěm pro občany dodržující zákony. Všichni kdo přicházeli v míru byli vítáni, na planetě byly přítomny stovky druhů mimozemšťanů a zastupitelů jiných hvězdných soustav. Tyto vlivy přeměnili Coruscant v metropolitní planetu, kde kdokoli může najít místo kam patří.

Ležící v nulovém bodě pro hyperprostorové koordináty, Coruscant funguje jako křižovatka pro všechny galaktické obchodní cesty. Protože je tato městská planeta již zcela bez nerostných surovin, už dlouho spoléhá na členské systémy a spojence, aby ji zásobovali vším zbožím pro rostoucí a prosperující populaci. I když v minulosti musel čelit mnoha obtížnostem, Coruscant se vždy vyvíjel příznivým směrem.

Navzdory počátečních proher Republiky ve Velké Válce, Jediové úspěšně odrazili veškeré Sithské útoky na Světy Jádra. Obyvatelé věřili že jsou na Coruscantu v bezpečí, a všichni doufali, že Republika vyhraje válku. Naděje však byla roztříštěna, když Sithové oklamali vůdce Republiky, vyplenili Coruscant a zničili chrám Jediů.

Od Coruscantské dohody byl Senát nucen dělat těžká rozhodnutí o rozložení zdrojů Republiky. Pozornost byla uvalena na podporu obrany ve Vnějších Světech a přestavování částí Coruscantu důležitých pro vládu a obchod. Velké části planety zůstávají ruinami a mnoho sektorů upadlo pod vládu gangů.

Stav Coruscantu je stavem celé Republiky-impresivní a neúplný ve stejnou chvíli. Avšak stejně jako v celé Republice, síla Coruscantu nespočívá v jeho stavbách, ale v lidech.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Comments are closed.