Advanced Classes

Advanced Classes (AC) jsou specializované kariéry, které si můžete ve Star Wars: The Old Republic zvolit. Jak se Váš charakter ve svém dobrodružství stává ostřílenějším, bude Vám dána možnost zvolit jednu ze dvou Pokročilých Tříd. Toto rozhodnutí je stejně důležité, jako když jste vybrali počáteční povolání pro svůj charakter. A to z toho důvodu, že toto rozhodnutí neučiní Vaši postavu jen odlišnou a silnější, ale také pomůže hlouběji definovat roli, kterou chcete ve SWTOR hrát.

Ke skillům a schopnostem specifickým pro Vaše povolání Vám na základě zvolené Pokročilé Třídy přibudou ještě další klíčové schopnosti a dovednosti. Některé dokonce mohou povolit přístup k zbrusu novým zbraním, nebo dalším třídám brnění. Každá AC bude mít tři stromy skillů, umožňující rozsáhlejší customizaci Vašeho charakteru.

Hlavním cílem Pokročilých Tříd je umožnit Vám upravit Vaše charaktery tak, aby odpovídali Vašemu hernímu stylu. Například někteří hráči Sith Warriora budou chtít nabíhat do středu boje a čelit plné nepřátelské agresi, a proto zvolí jako svoji AC Sith Juggernauta. Jiní budou chtít provádět svoje manévry více strategicky, směrujíc všechnu jejich zuřivost na co nejrychlejší zničení nepřátel, pro ty je tu Sith Marauder.

AC jdou zvolit na hlavní planetě Vaší frakce - Coruscant pro Republiku, či Dromund Kaas u Impéria. Musíte však napřed dosáhnout minimálně desáté zkušenostní úrovně. Každá základní profese má na zvolení právě dvě Pokročilé Třídy.

Profesní dovednosti

Jak budete nabírat nové zkušenostní levely, Vaše postava bude získávat dovednosti ze tří možných zdrojů:

  • Trenéři pro profesi (Sith Warrior)
  • Trenéři pro AC (Sith Marauder)
  • Použitím bodů v některém ze skillových stromů

Skill stromy

Každý strom poskytuje přístup k několika aktivním dovednostem (to jsou takové dovednosti, které mohou být aktivovány během hraní). Vaše trénovací body také můžete utratit za pasivní schopnosti. Pasivní schopnosti jsou „nepřetržitě nahozené“ a mohou upravovat způsob, jakým fungují Vaše základní profesní dovednosti.

Dobré by bylo také zmínit, že volby které učiníte ve Vašich skillových stromech nikdy nejsou na úkor základním profesním dovednostem. Namísto toho vylepšují arzenál Vašeho charakteru.

Využití Skill stromů

Představte si Sith Warriora, který si zvolil Juggernauta za svou AC. Jako součást svého na tankování a kontrolu nad oponenty zaměřeného Immortal skill stromu se hráč může naučit Force Grip. Toto vylepší jeho základní dovednost Force Choke, která přestává být tzv. channeled skillem. nemusí se již několik sekund aktivovat, ale stává se z ní instantně používaný skill. Tohle zvýší Juggernautovu efektivnost v boji s několika nepřáteli najednou, jelikož protivníci které škrtí nedostávají jenom poškození, ale také nemohou nic dělat.

Na druhou stranu si vezmeme Maraudera, který se ve svém Annihilation skill stromu může naučit Close Quartersschopnost. To má za následek snížení minimálního odstupu pro použití jeho Force Charge skillu. Marauder, který si zvolil Close Quarters tak nemusí jen tradičně zahajovat konflikt pomocí Force Charge, ale může ho několikrát použít i během samotného boje – to má v bitvě za následek posílení postavení Maraudera coby mobilního damage dealera, který snadno střídá cíle.

Stejně jako tyto dva pro AC specifické skill stromy, které jsem zmínil ve výše uvedených případech, má jak Juggernaut, tak Marauder přístup také ke sdílenému Rage skill stromu. Dovednosti v tomto skillovém stromu podporují kontrolu nad oponentem, mobilitu, a burst damage charakterů, které do něj investují – všechna tyto vylepšení se hodí jak Marauderovi, tak Juggernautovi. Jako ukázkový skill můžeme zvolit třeba Force Crush, silná a velmi ikonická Silová schopnost, která rozdrtí všechny kosti v oponentově těle.

 

 

 

Comments are closed.