Imperial Agent PvE

Imperial Agent PvE

IA je classa, která používá zbraně na dálku jako blástrové pušky, pistole, odstřelovací pušky a spadá do skupiny, která nosí Medium armor. Byl navržen jako healer/podpora a jako ranged DPS s cover systémem.

PvE sety IA
PvE Heal set
PvE DPS set #1
PvE DPS set #2

Základní atributy IA
1.Cunning
2.Endurance

IA Operative

Operativec je jeden jedna z class které mohou healovat nebo být DPS.

Operative Healer
Jako heal na tom asi není tak dobře jako Soccer, ale jeho heal není zanedbatelný. Neměl by chybět na žádné Ops a FP. Zde je build pro Operative Healer (33/3/5)

Heal atributy
1.Crit. Rating
2.Alacrity
3.Surge

Operative „Burst“ DPS
Operativec může být i „Burst“ DPS. Burts DPS znamená, že má několik abilit, které návají hezký dmg, zato ale mají velké CD. Tudíž ze začátku dává velký dmg, pak musí dlouho čekat než může takový dmg zopakovat. Zde je build pro Operative Burst DPS (3/7/31)

IA Sniper

Sniper je čistě DPS podclass. Ale i u Snipera se můžete rozhodnout jaké DPS budete.

Sniper „AoE“ DPS
AoE znamená, že Sniper bude dávat menší dmg, zato ve větším okruhu (plošně). AoE je zaměřeno především na užívání DOTek. Tady je několik možností… build pro Sniper AoE DPS #1 (23/16/2) nebo Sniper AoE DPS #1 (7/31/3).

Sniper „Single target“ DPS
Tady se Sniper zaměří pouze ne jednen cíl a buší do něj co to jde (tedy podle možností pomalé střelby snipera). Je zaměřen převážně na střelbu. Tady je několik možností Sniper ST DPS (32/5/4) nebo Sniper ST DPS (2/8/31)

DPS atributy (postup 1 až 10)
1. Weapon damage (min a max damage zbraně)
2. Surge (až do 50 rating)
3. Accuracy (až do soft capu (~8%))
4. Surge (až do 100 rating)
5. Cunning
6. Crit. Rating
7. Power
8. Tech Power
9. Alacrity
10. Accuracy (po soft capu (více než 8%))

Vysvětlení atributů pro IA – DŮLEŽITÉ!

Primární atributy

Cunning - Zvyšuje bonusové zranění všech našich abilit o 0,20 za bod a také zvyšuje jejich šanci na kritický zásah. Díky Cunningu (v překladu prohnanost) jsme také chytřejší než ostatní povolání :-) .

Aim - Zvyšuje naše zranění způsobené Ranged útoky o 0.20 za 1 bod a také kritickou šanci těchto útoků. Bohužel ne všechny ability jsou považovány za Ranged, ale většina jich je naopak „Tech“, proto je Cunning vždy lepším statem než Aim.

Endurance - Dovoluje nám přežít o něco více zranění. Protože ve flashpointech i operacích existuje damage, kterému se nevyhneme, tak se tento atribut hodí, ale neměli bychom mu dávat prioritu před DPS atributy (např Cunning).

Presence - Zvyšuje damage, zdraví a healing našich companionů. Protože je ale jak v operacích tak ve flashpointech nemůžeme používat, je tento stat pro tyto účely k ničemu.

Strength - Sniper z tohoto atributu nijak nebenefituje. Dokonce i melee ability snipera jsou považovány za „Tech“ útoky.

Willpower - Sniper z tohoto atributu nijak nebenefituje. Nezajímá nás síla naší vůle, ale ničivost naší sniperské pušky!

Sekundární atributy

Vysvětlení pojmu Diminish Return : Všechny sekundární atributy mimo Power mají tzv. Diminish Return, což v praxi znamená, že se zvyšující hodnotou z nich méně a méně benefitujete (Představte si například hypotetickou situaci, že máte obrovskou chuť na jablka, tedy začnete jíst jablka a první vám bude velmi chutnat, další ale postupně méně a méně. Přesně takto funguje i Diminish Return, čím víc máte daného atributu, tím menší užitek z dalšího navýšení máte – což ale neznamená, že např. 31 Critical Rating je horší než 30, pouze to, že 31. bod Critical Rating vám přidá méně % na kritický zásah, než bod 30. )

Accuracy - Zvyšuje naši šanci na zásah cíle. Naše základní šance na zásah abilitou Rifle Shot je 90% a ostatními útoky 100%, ale bossové v operacích mají zhruba 8% šanci na vyhnutí se Ranged útokům. Přestože většina našich abilit je „Tech“, tak máme i některé Ranged útoky, tudíž se vyplatí mít minimálně +8% Accuracy. Toto je tzv. „Soft Cap“ atributu Accuracy, určitě se ho snažte dosáhnout.

Hodnoty nad +8% zvyšují šanci na zásah abilitou Rifle Shot až do hodnoty +18%, na které Rifle Shot zasáhne vždy. Tato hodnota se nazývá tzv. „Hard Cap“. Vzhledem k tomu, že Rifle Shot je pouze malé procento našich způsobených zranění, tak se nevyplatí dosahovat této hodnoty na úkor ostatních atributů. Nad +18% nemá tento atribut žádný význam ani benefit. Maximální získatelná Accuracy z vybavení je +30%.

Poznámka#1 : Tech útoky nikdy neminou, Accuracy tedy na ně nemá žádný vliv.

Poznámka#2 : Talenty v 1. úrovni Marksmanship zvyšují Accuracy o 1% za každý bod (tedy +3% celkově). Tyto procenta se nezapočítávají do Diminish Returnu (Accuracy Rating z vybavení ovšem ano).

Power - Zvyšuje bonusové zranění všech našich abilit o 0,23 za 1 bod. Není zde žádný Diminish Return a žádný limit, kolik Poweru můžeme celkově mít.

Alacrity - Informace viz Úvod k atributům. V zásadě velmi slabý atribut pro Snipera. Jakýkoliv atribut zvyšující způsobené zranění je lepší než tento (viz tabulka nahoře)

Critical Rating - Zvyšuje šanci na kritický zásah, který zraňuje podstatně více než normální útok. Základní kritické zranění je 150% normálního zranění (tedy nárůst 50%), které se dále zvyšuje atributem Surge (viz níže). Samo o sobě je tedy Critical Rating velmi užitečný, neboť přímo zvyšuje způsobené zranění, ale Marksman Snipeři benefitují z kritického zásahu ještě jinak : V případě kritického útoku pomocí Snipe nebo Series of Shots se aktivuje 10s buff, který snižuje délku „vykouzlení“ ability Ambush o 1s (tedy z 2,5s na 1,5s). Hodnota benefitu Critical Rating velmi narůstá s vyšší hodnotou atributu Surge.

Poznámka#1 : Lethality talent v Lethality stromu zvyšuje šanci na kritický zásah o 2% za bod (tedy 4% dohromady v případě námi použitého talentového stromu).

Poznámka#2 : Aim a Cunning dále zvyšují šanci na kritický zásah Ranged abilitama. Cunning navíc zvyšuje šanci na kritický zásah Tech abilitama. Cunning může zvýšit šanci na kritický zásah Tech a Ranged abilit až do výše +30%, Aim poté může zvýšit šanci na kritický zásah Ranged abilitami o dalších 30%. Cunning a Aim mají odlišný Diminish Return a tedy se navzájem neovlivňují. Teoreticky tedy lze získat až +60% k šanci na kritický zásah Ranged abilitama (prakticky to nejde) při velkém Aimu i Cunning a +30% k šanci na kritický zásah Tech abilitama.

Surge Rating - Zvyšuje bonusové zranění  způsobené kritickým útokem (viz odstavec o Critical Rating). Díky provázanosti s Critical Rating je tedy tento atribut silnější, čím vyšší je vaše šance na kritický zásah. Maximum Surge získané ze Surge Ratingu na vybavení je +30% (kritický zásah způsobí na této hodnotě 180% normálního zranění, tedy 80%-ní nárůst).