Ilum

Poloha: Neznámé oblasti
Terén: Ledem pokryté hory
Domovská planeta: Gorgodoni
Politická příslušnost: Žádná
Status: Sithské Impérium vyslalo speciální jednotku, aby se zmocnil krystalů.

Jedi-ské posvátné místo pod útokem
Po staletí odpočíval v lůně planety nevyužitý přírodní poklad na tom nejneočekávanějším místě – na malém mrazivém světě při okraji galaxie – Ilumu.

První kdo objevili potenciál Ilumu byli Jediové. Planetární zásoba podzemních krystalů Adegan byla vhodná pro použití ve světelných mečích. Jediové tak začali dělat poutě na Ilum za účelem tvorby jejich legendárních zbraní. Tento svět je však nebezpečný a vzdálený od civilizace. Prapodivné bestie a brutální klima… mnoho Jediů zaplatilo Ilumu svým životem.

S postupem času Řád ustanovil malé enklávy a nenápadné svatyně, aby poskytovaly přístřeší Jediům, kteří podstupovali tuto dlouhou cestu. Ilum se tak stal místem pro rituální událost, kdy mocní Jediové vytvářejí nové světelné meče. Zároveň je klidným útočištěm pro respektované Mistry Jedi, kteří hledají tiché místo pro intenzivní meditace.

V poslední době se však mír na Ilumu otřásá. Sithské Impérium se nečekaně dozvědělo o lokaci této planety a zaútočilo s masivní silou úderných jednotek a Sithů, zanechávajíc za sebou zmasakrovanou hrstku Jediů spolu s ruinami jejich svatyní. Přestože je Řád ztrátou tohoto posvátného místa zdrcen, zdroje Republiky nejsou dostatečné na to, aby byl zformován protiútok.

Poslední informace však naznačují, že Sithské zájmy na Ilumu přesahují daleko za pouhou těžbu krystalů pro světelné meče. Pozorujíc kolik zdrojů Impérium vynakládá na operace v tomto vzdáleném světě se vůdci Republiky a členové Rady Jediů začínají ptát, zdali náhodou Impériu nepodstoupili zdroj větší hodnoty, než jakou si kdy vůbec mohli představit…

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Comments are closed.